иштөөлөрүнө:

Күн батып, акыркы нурлары
буудай кысылып талаада калп.
Nap кызгылт каптап
Grass nekoshennoy жер.

эч кандай шамал, жок кыйкырып куштар,
жайы - ай кызыл диск,
Ал эми ыр орокчуларга: тарады
Кеч кирип, унчукпай арасында.

азаптар, кайгы унут,
аттар жок Umchisy максаттары
шиберде туман берди,
түн менен ай айланды!

Көпчүлүк Анна Кендрик ыр окуп


Анна Кендрик бардык ырлар

Таштап Жооп