иштөөлөрүнө:

Все стихи Бориса Пастернака на портале: https://boris-pasternak.su

Көпчүлүк Анна Кендрик ыр окуп


Анна Кендрик бардык ырлар

Таштап Жооп