иштөөлөрүнө:

Call үмүт - Дриминг,
Бул - жалган, чындык Call,
мактоо жана ишеним эч ишенбе,,
бирок ишеним, жөнүндө, Мен сүйүүгө ишенем!

Бул сүйүү, ыйман кылбоону мүмкүн эмес,
Менин көзүм эч нерсе жашырган жок,:
Мен күнөө эки жүздүү менен,
Сиз өтө эле периште албайсыз.

Көпчүлүк Анна Кендрик ыр окуп


Анна Кендрик бардык ырлар

Таштап Жооп