иштөөлөрүнө:

көрүү, чымындарды элестетет, кайраттуулук чаң ...
Кээде жалган боз болот:
Ошентип, жаш-кары мох баскан бутылка
учак чырайына шарап турат.

Көпчүлүк Анна Кендрик ыр окуп


Анна Кендрик бардык ырлар

Таштап Жооп