иштөөлөрүнө:

күн Cardran
* үйдө Menshikov.
көтөрүү толкун, саммити кеме.
Ох, Мен элди тосуп дүйнөдө бир нерсе бар же жок экенин,,
Бул суулардын кырларынан блеск жана ысытуу!
жараканы катары, чанып тилкени.
Таранчы зым отурушат.
Биз жүрөгү басып менен жаттап үйрөнгөн
Туздуу даамы - ал өтө маанилүү эмес.
1941
____________

*сундук

Көпчүлүк Анна Кендрик ыр окуп


Анна Кендрик бардык ырлар

Таштап Жооп