მუზა

როდესაც ღამით მე დაველოდოთ მისი ჩამოსვლის,
ცხოვრება, როგორც ჩანს,, დაკიდებული მიერ თემა.
რომელიც წარჩინებით, რომ ახალგაზრდული, რომ თავისუფლება
წინა მიმზიდველი სტუმარს მილის თავის მხრივ.

და მერე მოვიდა. სროლა თავში veil,
ყურადღებით შემომხედა.
ვეუბნები: “თქვენ eh Dantu ნაკარნახევი
Hell გვერდები?” პასუხობს: “მე”.
1924
Kazan, 2

ხმის მიცემა:
( 1 შეფასების, საშუალო 1 საწყისი 5 )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
Anna Akhmatova
დატოვეთ პასუხი