Predvesennyaya Elegy

... sən konsol
Gerard de Nerval

çam arasında sakit fırtına artıb,
lakin, şərab olmadan sərxoş,
orada, Sloveniya Ophelia, səsləndirdi
Bütün gecə o sükut.
o və, mənə göründü olan yalnız,
O sükutla məşğul olmuşdur,
goodbye, o səxavətlə sol,
O, ölüm mənimlə qaldı.
10 mart 1963
komarovo
____________
siz, Mənə təsəlli olan.
Gérard de Nerval (fr.)

qiymət
( yoxdur ratings )
dostlara Share
Anna Axmatova
Bir cavab buraxın