გამოყოფა

საღამოს და დაქანებული
ჩემს თვალწინ გზა.
გუშინ კიდევ სიყვარული,
ლოცულობდა: “არ უნდა დაგვავიწყდეს,”.
და ახლა მხოლოდ ქარი
დიახ ტირის მწყემსები,
აღშფოთებული კედარი
სუფთა წყლები.

გაზაფხულზე 1914
Petersburg

რეიტინგი
( არ რეიტინგები თუმცა )
Share to მეგობრები
Anna Akhmatova
დატოვეთ პასუხი