אני לכבוש אתכם מכל הארצות, כל השמים - צווטאייבה

אני לכבוש אתכם מכל הארצות, כל השמים,
מכיוון היער - הערש שלי, ואת הקבר - היער,
לכן אני עומד על הקרקע - רק רגל אחת,
לכן אני אשיר לך - שאין כמותה.

אני לכבוש אותך בכל עת, כל הלילות,
כל הבאנרים הזהב, כל החרבות,
אני אתן את המפתחות לגרש את הכלבים במרפסת -
כי זה היה בלילה של כדור הארץ, אני מעדיף כלב.

אני לכבוש אותך מכל האחרים - האחד, אחד,
אתה לא יהיה הארוס של אף אחד, אני - אישה תיקו,
ובדיון האחרון ייקח אתכם - תשתוק! -
בנוסף, שאיתו יעקב עמד הלילה.

אבל עד שאתה האצבעות כן את שלובות על חזהו -
על הקללה! - האם יש לך - אתה:
שתי כנפיים אלהיך, ממוקד שודר, -
הואיל והעולם - ערש שלך, ואת הקבר - בעולם!

דירוג
( טרם התקבלו דירוגים )
שתפו לחברים
אנה אחמטובה
השאר תגובה