გვინდა ვიცოდეთ, როგორ იყო,?..

გვინდა ვიცოდეთ, როგორ იყო,? -
სამი ნიმუშები სასადილო,
და, მშვიდობით, მე ჩატარების შესახებ, მოაჯირები,
მან ისაუბრა, თითქოს სირთულის:
“ეს ყველაფერი,… Oh no, დამავიწყდა,
მე შენ მიყვარხარ, მე შეგიყვარე
მაშინაც კი,!”
– “რომ”.

21 ოქტომბერი 1910
კიევში

ხმის მიცემა:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
Anna Akhmatova
დატოვეთ პასუხი