სიტყვიერად

ციხიდან კარიბჭე,
Zaohtenskih ჭარბტენიანი,
by untrodden,
მდელოს nekoshenym,
მთელი ღამის კორდონი,
აღდგომის გამოიწერეთ,
Nezvanyj,
Nesuzheny, -
მოდით ჩემთან ვახშამზე.
15 აპრილი 1936
Leningrad

ხმის მიცემა:
( 1 შეფასების, საშუალო 5 საწყისი 5 )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
Anna Akhmatova
დატოვეთ პასუხი